Oplysningspligt til jobansøgere

Da vi modtager personoplysninger fra dig, har vi en oplysningspligt over for dig og skal derfor oplyse dig om:
At du altid kan kontakte den dataansvarlige hos os på Tlf: 58195630.

At formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet.
At retsgrundlaget er aftale/kontrakt, da det er nødvendigt for arbejdet i forbindelse med indgåelse af en eventuel ansættelseskontrakt.

Rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har indsigts- og rettelsesret, dvs. at du når som helst kan anmode om indsigt og få berigtiget/opdateret dine personoplysninger.

Du har ret til sletning, dvs. at oplysningerne slettes 6 måneder efter afslag, dog tidligst når eventuelle formueretlige krav er forældede.

Du har ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger, dvs. du kan f.eks. anmode om eventuel begrænsning af hvem der kan/må behandle dine personoplysninger.

Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage
Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk

Tlf. 58 19 56 30

Døgnvagt Tlf. 30 30 25 46
Akut problem med din kloak?
Så kontakt os med det samme

HJ Gruppen
Læs mere

Brdr. H&S Jensen

– udfører alle former for entreprenøropgaver.

Læs mere

Brdr. H&S Jensen

Skælskør Kloakservice

– løser kloakopgaver på hele Sjælland.

Læs mere

Skælskør Kloakservice

Dalmose Vognmandsforretning

– løser hurtigt dine transportopgaver.

Læs mere

Dalmose Vognmandsforretning